Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Zakharia 3:6 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Kemudian malaikat TUHAN itu memberitahu Yosua

Baca bab lengkap Zakharia 3

Lihat Zakharia 3:6 dalam konteks