Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yeremia 46:18 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Aku, TUHAN Yang Maha Kuasa, Akulah raja.Akulah Allah yang hidup.Sebagaimana Gunung Tabor lebih tinggi daripada gunung lain,dan Gunung Karmel lebih tinggi daripada permukaan laut,demikianlah kekuatan orang yang akan menyerang kamu.

Baca bab lengkap Yeremia 46

Lihat Yeremia 46:18 dalam konteks