Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Ulangan 26:3 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Pergilah kepada imam yang bertugas pada waktu itu dan katakanlah kepadanya, ‘Sekarang saya mengaku kepada TUHAN, Allah saya bahawa saya sudah datang ke tanah yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita untuk diberikan kepada kita.’

Baca bab lengkap Ulangan 26

Lihat Ulangan 26:3 dalam konteks