Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Mazmur 61:3 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Dari negeri yang jauh aku berseru kepada-Mu,kerana aku putus asa.Bawalah aku ke tempat perlindungan yang selamat,

Baca bab lengkap Mazmur 61

Lihat Mazmur 61:3 dalam konteks