Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Maleakhi 3:11 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Aku tidak akan membiarkan serangga merosakkan tanaman kamu; pokok anggur kamu akan berbuah lebat.

Baca bab lengkap Maleakhi 3

Lihat Maleakhi 3:11 dalam konteks