Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Imamat 9:9 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Anak-anak Harun membawa darah lembu itu kepada Harun, dan dia mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, lalu menyapukan darah itu pada unjuran di sudut-sudut mazbah itu. Dia menyiramkan darah selebihnya di bahagian bawah mazbah.

Baca bab lengkap Imamat 9

Lihat Imamat 9:9 dalam konteks