Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Imamat 9:20 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

di atas dada kedua-dua binatang itu, lalu membawa semuanya ke mazbah. Harun membakar lemak itu di atas mazbah.

Baca bab lengkap Imamat 9

Lihat Imamat 9:20 dalam konteks