Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Hakim-Hakim 12:11 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Selepas Ebzan, umat Israel dipimpin oleh Elon daripada suku Zebulon selama sepuluh tahun.

Baca bab lengkap Hakim-Hakim 12

Lihat Hakim-Hakim 12:11 dalam konteks