Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Hagai 1:5 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Lihatlah apa yang sudah berlaku kepada kamu!

Baca bab lengkap Hagai 1

Lihat Hagai 1:5 dalam konteks