Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Hagai 1:1 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Pada tahun kedua pemerintahan Darius sebagai raja Persia, pada hari pertama bulan keenam, TUHAN berfirman melalui Nabi Hagai. Perkhabaran TUHAN itu ditujukan kepada Zerubabel anak Sealtiel, gabenor Yehuda, dan juga kepada Imam Agung Yosua anak Yozadak.

Baca bab lengkap Hagai 1

Lihat Hagai 1:1 dalam konteks