Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Daniel 4:27 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Oleh itu, hai tuanku, turutlah nasihat hamba. Janganlah berdosa lagi. Lakukanlah apa yang baik dan adil, dan kasihanilah orang yang ditindas. Dengan demikian tuanku akan tetap makmur.”

Baca bab lengkap Daniel 4

Lihat Daniel 4:27 dalam konteks