Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Amos 8:5 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Kamu berkata, “Bilakah hari perayaan selesai supaya kita dapat menjual gandum lagi? Lama betul perayaan ini. Bilakah hari Sabat berlalu supaya kita dapat berjualan lagi? Kemudian kita akan meminta harga yang berlebih-lebihan. Kita akan menggunakan sukatan dan timbangan yang tidak tepat untuk menipu pelanggan.

Baca bab lengkap Amos 8

Lihat Amos 8:5 dalam konteks