Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

2 Tawarikh 12:13 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Raja Rehabeam memerintah di Yerusalem dan kekuasaannya bertambah. Ketika baginda menjadi raja, baginda berumur empat puluh satu tahun. Selama tujuh belas tahun, baginda memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih oleh TUHAN di seluruh wilayah Israel sebagai tempat beribadat kepada-Nya. Bonda Raja Rehabeam ialah Naama, yang berasal dari Amon.

Baca bab lengkap 2 Tawarikh 12

Lihat 2 Tawarikh 12:13 dalam konteks