Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

2 Samuel 3:23 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Apabila Yoab dan pasukannya tiba, dia diberitahu bahawa Abner telah menghadap Raja Daud, dan baginda membenarkan dia pergi serta menjamin keselamatannya.

Baca bab lengkap 2 Samuel 3

Lihat 2 Samuel 3:23 dalam konteks