Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

1 Tawarikh 7:7 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Bela mempunyai lima orang anak lelaki: Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri. Mereka ketua keluarga dan terkenal sebagai askar perkasa. Dalam senarai keturunan mereka ada tercatat 22,034 orang lelaki yang layak menjadi askar.

Baca bab lengkap 1 Tawarikh 7

Lihat 1 Tawarikh 7:7 dalam konteks