Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

1 Tawarikh 11:4 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Pada suatu masa Raja Daud bersama-sama segenap tentera Israel pergi menyerang kota Yerusalem. Pada masa itu kota itu bernama Yebus dan orang Yebusi, penduduk asal tanah itu, masih tinggal di situ.

Baca bab lengkap 1 Tawarikh 11

Lihat 1 Tawarikh 11:4 dalam konteks