Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

1 Samuel 6:11 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Kemudian Tabut Perjanjian itu dinaikkan ke atas pedati, bersama dengan peti yang berisi tikus tiruan daripada emas dan bengkak-bengkak tiruan daripada emas itu.

Baca bab lengkap 1 Samuel 6

Lihat 1 Samuel 6:11 dalam konteks