Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yudas 1:6 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Ingatlah akan malaikat-malaikat yang melampaui batas kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah, sehingga meninggalkan tempat kediaman mereka. Allah membelenggu malaikat-malaikat itu dengan rantai abadi, di tempat yang gelap di bawah bumi. Allah menahan mereka di situ sehingga Hari Kiamat apabila mereka akan dihukum.

Baca bab lengkap Yudas 1

Lihat Yudas 1:6 dalam konteks