Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yohanes 9:7 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pergilah basuh mukamu di Kolam Siloam.” (Dalam bahasa Ibrani kata “Siloam” bererti “Diutus”.) Oleh itu, orang itu pergi membasuh muka dan ketika dia kembali, dia dapat melihat.

Baca bab lengkap Yohanes 9

Lihat Yohanes 9:7 dalam konteks