Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Wahyu 4:5 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Takhta ini memancarkan pancaran kilat dan aku mendengar gemuruh bunyi guruh. Di hadapan takhta itu terdapat tujuh buah suluh yang bernyala; itulah ketujuh-tujuh Roh Allah.

Baca bab lengkap Wahyu 4

Lihat Wahyu 4:5 dalam konteks