Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Wahyu 11:12 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Kemudian dua orang nabi itu mendengar suara lantang dari syurga berkata kepada mereka, “Marilah naik ke sini!” Di depan mata musuh mereka, kedua-dua orang nabi itu naik ke syurga dengan awan.

Baca bab lengkap Wahyu 11

Lihat Wahyu 11:12 dalam konteks