Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Roma 9:1 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Apa yang aku katakan ini benar; aku milik Kristus dan aku tidak berdusta. Hati nuraniku yang dikuasai oleh Roh Allah, juga meyakinkan aku bahawa aku tidak berdusta.

Baca bab lengkap Roma 9

Lihat Roma 9:1 dalam konteks