Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Roma 10:3 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Mereka tidak mengetahui cara Allah membolehkan manusia berbaik semula dengan Dia. Sebaliknya mereka berusaha untuk mengikut cara mereka sendiri. Oleh itu mereka tidak mahu menerima cara Allah membolehkan manusia berbaik semula dengan Dia.

Baca bab lengkap Roma 10

Lihat Roma 10:3 dalam konteks