Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Markus 11:17 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Kemudian Dia mengajar orang ramai di situ. Dia berkata, “Di dalam Alkitab tertulis bahawa Allah berfirman, ‘Rumah-Ku akan disebut rumah tempat berdoa untuk semua bangsa!’ Tetapi kamu menjadikannya tempat persembunyian perompak!”

Baca bab lengkap Markus 11

Lihat Markus 11:17 dalam konteks