Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Markus 1:44 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

“Dengarlah baik-baik, jangan beritahu sesiapa pun perkara ini. Tetapi pergilah kepada imam dan mintalah dia mengesahkan kesembuhanmu. Kemudian persembahkanlah korban seperti yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti kepada semua orang bahawa kamu betul-betul sudah sembuh.”

Baca bab lengkap Markus 1

Lihat Markus 1:44 dalam konteks