Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kolose 2:4 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Aku memberitahu kamu hal ini supaya tidak disesatkan oleh hujah yang menarik dan kedengarannya betul.

Baca bab lengkap Kolose 2

Lihat Kolose 2:4 dalam konteks