Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kolose 1:24 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Sekarang aku bersukacita kerana boleh mengalami penderitaan untuk kepentingan kamu. Dengan penderitaan jasmani, aku melengkapi apa yang masih harus diderita oleh Kristus bagi pihak jemaah, iaitu tubuh-Nya.

Baca bab lengkap Kolose 1

Lihat Kolose 1:24 dalam konteks