Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kolose 1:20 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Melalui Anak juga, Allah mengambil keputusan untuk membawa segala sesuatu, baik yang di bumi mahupun yang di syurga, kembali kepada-Nya. Allah melakukan hal itu melalui kematian Anak-Nya di kayu salib.

Baca bab lengkap Kolose 1

Lihat Kolose 1:20 dalam konteks