Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kisah Rasul-Rasul 13:42 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Apabila Paulus dan Barnabas meninggalkan rumah ibadat itu, orang Yahudi meminta mereka datang kembali pada hari Sabat yang berikutnya, untuk memberitahu mereka perkara-perkara itu lagi.

Baca bab lengkap Kisah Rasul-Rasul 13

Lihat Kisah Rasul-Rasul 13:42 dalam konteks