Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Galatia 4:14 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Tetapi pada masa itu kamu tidak menghina ataupun menolak aku, meskipun penyakitku merupakan ujian berat bagi kamu. Sebaliknya, kamu menyambut aku seperti kamu menyambut malaikat Allah. Kamu menyambut aku seperti kamu menyambut Kristus Yesus.

Baca bab lengkap Galatia 4

Lihat Galatia 4:14 dalam konteks