Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Filemon 1:3 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan.

Baca bab lengkap Filemon 1

Lihat Filemon 1:3 dalam konteks