Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Filemon 1:12 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Aku menghantar dia kembali kepadamu, dia yang sangat aku kasihi.

Baca bab lengkap Filemon 1

Lihat Filemon 1:12 dalam konteks