Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

2 Tesalonika 3:9 Alkitab Berita Baik (+Deuterokanonika) (BMDC)

Kami berbuat demikian bukan kerana kami tidak berhak menuntut pertolongan kamu, tetapi supaya kami menjadi teladan kepada kamu.

Baca bab lengkap 2 Tesalonika 3

Lihat 2 Tesalonika 3:9 dalam konteks