Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Үйлс 4:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

та нарын цовдолсон, үхэгсдээс Бурханы амилуулсан Назарын Есүс Христийн нэрээр, энэ л нэрээр энэ хүн та нарын өмнө цоо эрүүл болоод зогсож байгааг та бүхэн бас бүх Израиль түмэн мэдтүгэй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Үйлс 4

Xүрээнд Үйлс 4:10 харах