Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Үйлс 22:28 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мянгатын дарга—Би энэхүү иргэний эрхийг чинь их мөнгөөр олж авсан гэхэд Паул—Харин би бол төрөхдөө л иргэн нь байсан юм гэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Үйлс 22

Xүрээнд Үйлс 22:28 харах