Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Үйлс 19:39 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв үүнээс өөр асуудал та нарт байгаа бол түүнийг чинь хуулийн дагуу хурлаар шийдвэрлэнэ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Үйлс 19

Xүрээнд Үйлс 19:39 харах