Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Үйлс 17:25 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр Өөрөө амь, амьсгал хийгээд хамаг юмсыг бүгдэд өгдөг учраас ямар нэгэн юмаар дутагдсан мэт хүний гарыг Тэр Өөртөө үйлчлүүлэхгүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Үйлс 17

Xүрээнд Үйлс 17:25 харах