Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Үйлс 16:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мусиад ирээд Битин уруу явахаар завдан байтал Есүсийн Сүнс зөвшөөрсөнгүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Үйлс 16

Xүрээнд Үйлс 16:7 харах