Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Үйлс 16:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ийнхүү зодож жанчсаны эцэст тэднийг шоронд хийж, сайтар манахыг хуягт тушаав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Үйлс 16

Xүрээнд Үйлс 16:23 харах