Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Үйлс 13:42 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Паул, Барнаб нарыг гарч явахад, хүмүүс дараагийн Амралтын өдөр энэ үгээ ярьж өгөхийг тэднээс хүссээр байлаа.

бүрэн бүлгийг уншина уу Үйлс 13

Xүрээнд Үйлс 13:42 харах