Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Тит 3:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ариун Сүнсийг бидэн дээр Тэр бидний Аврагч Есүс Христээр дамжуулан арвин асгав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Тит 3

Xүрээнд Тит 3:6 харах