Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Тит 2:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

нөхөртөө захирагдан ухаалаг, цэвэр, гэрийн эзэгтэй, энэрэнгүй байхад сургах юм. Тэгвэл Бурханы үг муу хэлэгдэхгүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Тит 2

Xүрээнд Тит 2:5 харах