Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Тит 1:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Юу гэвэл, харгалзагч нь Бурханы нярав учраас гэм зэмгүй, дур зоргоороо болон түргэн зантай биш, дарсанд шунахайрдаггүй, зодоонч биш, хялбар олз ашиг хайдаггүй,

бүрэн бүлгийг уншина уу Тит 1

Xүрээнд Тит 1:7 харах