Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ром 8:26 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үүнчлэн мөн Сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдаг. Учир нь яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй. Харин Сүнс Өөрөө үгээр илэрхийлшгүйгээр ёолон байж бидний төлөө зуучлан гуйдаг.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ром 8

Xүрээнд Ром 8:26 харах