Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ром 7:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тийм учраас ах дүү нар минь, та нар Христийн биеэр дамжуулан Хуульд үхсэн. Ингэснээр Бурханы төлөө бид үр жимс гаргахын тулд үхэгсдээс амилсан өөр Нэгэнтэй та нар холбогдох юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ром 7

Xүрээнд Ром 7:4 харах