Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ром 4:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

«Чиний үр удам ийм болно» гэж урьд нь айлдсан ёсоор тийнхүү олон үндэстний эцэг болохын тулд тэр найдах аргагүй үед найдан итгэсэн.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ром 4

Xүрээнд Ром 4:18 харах