Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ром 3:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иймээс иудей хүний давуу тал, эсвэл хөвч хөндөлтийн ашиг нь юу вэ?

бүрэн бүлгийг уншина уу Ром 3

Xүрээнд Ром 3:1 харах