Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ром 2:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурхан хүн бүрд үйлсийнх нь дагуу хариуг өгнө.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ром 2

Xүрээнд Ром 2:6 харах