Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ром 2:26 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс хэрэв хөвч хөндүүлээгүй хүн Хуулийн шаардлагуудыг сахивал тэр хүнийг хөвч хөндүүлээгүй бус, харин хөвч хөндүүлсэн гэж үзэх бус уу?

бүрэн бүлгийг уншина уу Ром 2

Xүрээнд Ром 2:26 харах