Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Матай 9:28 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Айлд орсных нь дараа, сохор хүмүүс Түүн уруу ирэхэд Есүс тэдэнд—Намайг үүнийг хийж чадна гэж та нар итгэж байна уу? гэж асуухад тэд—Тийм ээ, Эзэн гэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Матай 9

Xүрээнд Матай 9:28 харах